Kontakta oss
033-233440 / info@ocs.se

OCS 1500

OCS 1500

OCS 1500 hängconveyor hanterar laster upp till 1500 kg/m bana. Grunden i systemet är ett antal drivna och/eller manuella sträckor. Till dessa kopplas växlar, kurvor och buffertsektioner för ett maximalt flöde i produktionen. Modulärt uppbyggda standardkomponenter gör att ni enkelt och snabbt kan utföra förändringar vid vidareutveckling av produktionsprocessen.

Conveyor banan – är enkel, driftsäker och näst intill ljudlös. Drivmekanismen består av ett roterande rör som drivs av en liten motor på snäckväxelmotor. Drivhastigheten kan varieras från 1 till 20 m/min. Det är möjligt att olika sektioner av systemet kan köras med olika hastigheter samt även fram och tillbaka. Drivenheter kan utrustas med frekvensomformare som ger mycket jämna start och stopprörelser i enskilda positioner.

Vagnen – har fyra snedställda hjul som trycks mot ett roterande aluminiumrör. Genom denna lösning överförs rotationskraften till de snedställda hjulen varvid vagnen drivs framåt av friktion.

Produktbäraren – behov och krav analyseras noggrant och en helanpassad produktbärare utvecklas. Justerbar arbetshöjd och rotation kan integreras vid behov.

Arbetsstationer – utformas efter operatörens arbetsmoment och position. Vagnens placering kan individuellt anpassas för bästa möjliga ergonomi vilket ger en bättre arbetsmiljö och ökad produktivitet.

Kurvor & växlar – drivande kurvor finns från 5° till 180°. Ett böjbart rör driver vagnen genom hela kurvsektionen och ger styrsystemet full kontroll på vagnen och en jämn drivning. För att kunna växla av och grena ut systemet finns växlar i 45° och 90° åt höger och vänster.

Vertikalconveyors – är oftast den bästa lösningen när vagnarna skall transporteras vertikalt. OCS kompakta vertikalconveyor tar både minimalt utrymme och kan lasta i flera plan.

Styrningen – ett materialhanteringssystem kräver ett komplett och avancerat styrsystem som har kontroll på flöden och buffertmängder i produktionen. Vagnarna har streckkoder eller RFID för identifiering och spårbarhet.