Vi hör av oss inom 24 timmar. ×

Interna transportsystem
utifrån era behov

OCS erbjuder kompletta helhetslösningar till interna transportsystem för produktionsprocesser och lagringssystem. Vi vet att en kombination av transportörer – golv- och hängconveyors – ibland kan vara den optimala lösningen.

Läs mer

Ökat lönsamhet med rätt transportsystem

Häng- eller golvconveyors, vi löser det bästa interna transportsystemet med den mest optimala lösningen för Er verksamhet.

Läs mer

Öka produktiviteten

Våra interna transportsystem ökar kapaciteten med minskade produktionskostnader.

Läs mer

Lean, Clean, Green – hållbar produktion

Effektiva produktionsflöden som är oljefria, tysta och energieffektiva.

Läs mer

Your need - Our Know How

Dra nytta av vår stora kompetens, kunskap och erfarenhet på industrins interna materialflöden.

Läs mer

Framtidssäker teknik

OCS hängande conveyorsystem är flexibelt, robust och modulärt uppbyggt för smidiga framtida produktionsomställningar.

Läs mer

Ökad säkerhet med direkt inverkan på lönsamhet

Öka personalens produktivitet i en säker och ergonomisk arbetsmiljö.

Läs mer

Maximera värdefullt golvutrymme

OCS hängande conveyorsystem frigör värdefull golvyta i produktionen.

Läs mer

Service World Wide

OCS har organisation för service och support i Europa, USA, Japan.

Läs mer

500 system World Wide

Vi har över 500 installerade system i mer än 30 länder.

Läs mer

Snabb installation

Installation av hängconveyors i moduler stör produktionen minimalt.

Läs mer

För alla branscher

Vi har lång och bred erfarenhet från branscher som bil-, flyg-, färg- och cykelindustrin, för att nämna några.

OCS hjälper livsmedelsföretaget Ljusgårda med automatiserad salladsodling

Resultat: Ljusgårda går från 2 till 60 ton skördad sallad i månaden.
Ljusgårdas produktion, som hittills har skötts delvis manuellt i mindre skala på 650 kvm yta, har omvandlats till ett automatiserat produktionssystem på totalt 7000 kvm med höga ambitioner om fortsatt expansion och tillväxt. Tack vare det nya sättet att odla sallad kommer över 600 pallar sallad lämna Ljusgårda för att distribueras till över 800 butiker runt om i Sverige varje vecka

Läs mer

Conveyors bra för affärerna

Genom våra unika hängande conveyors och stora kunskap inom lean och produktion, hjälper vi företag runt hela världen med rena och gröna conveyorlösningar.

Läs mer

Patenterad teknik

Mekanismen för OCS hängande conveyors bygger på friktion som drivs av en snäckväxelmotor. Systemets banor kan även drivas manuellt.

Läs mer

Frågor för en hållbar industri

Vår friktionsbaserade conveyorteknik flyttar delar tyst, rent och driftsäkert. Ingen smutsig olja, statisk kedjelösning som stannar hela produktionen vid justeringar eller onödigt dyrt EMS Monorailsystem. OCS är Lean, Clean och Green.

Läs mer

Besök leanclean.green