Vi hör av oss inom 24 timmar. ×

Axel Johnson International går in i marknaden för industriell automation

 Axel Johnson International går in i marknaden för industriell automation och hängande conveyor-lösningar genom majoritetsförvärvet av OCS AB. Bolaget är en global leverantör av hängande conveyor system baserade på egen patenterad teknik, med Borås som center för innovation. 

OCS tillhandhåller högkvalitativa conveyor-system till nordiska och centraleuropeiska kunder inom bil- och flygindustrin samt den generella tillverkningsindustrin. Bolaget omsätter idag ca 100 miljoner kr årligen och är Axel Johnson Internationals första investering inom industriell automation, en växande marknad som Axel Johnson International ser stora tillväxtmöjligheter inom. Förvärvet är en del i gruppens långsiktiga strategi att förvärva och utveckla teknikföretag som erbjuder tekniska lösningar inom strategiskt utvalda nischmarknader. 

”Förvärvet av OCS är en milstolpe för Axel Johnson International då investeringen är vår första inom den växande globala marknaden för industriell automation.”, säger Martin Malmvik, VD för Axel Johnson international och blivande styrelseordförande i OCS. ”Vi ser betydande tillväxtpotential i OCS och kommer arbeta nära ledningsgruppen för att bistå dem i den fortsatta utvecklingen av bolaget”. 

OCS kommer fortsätta verka under sitt nuvarande varumärke som en del av Axel Johnson Internationals affärsområde Industrial Solutions. Nuvarande ägare kommer fortsätta i sina nuvarande roller och ha en fortsatt betydande ägarandel i bolaget. Det ger bra förutsättningar för ett starkt partnerskap med nära samarbete. 

”Axel Johnson Internationals delägarskap kommer ge nya möjligheter för OCS med våra kunder och anställda framöver.”, säger VD Kenth Almqvist som tillsammans med Christer Lundgren och Mathias Frunz kommer ha ett fortsatt betydande ägande i bolaget. ” Jag ser verkligen fram emot att fortsätta leda bolaget i denna nya spännande fas.” 

”OCS har haft en kraftig tillväxt med god lönsamhet de senaste åren och med Axel Johnson international som delägare är vi nu väl positionerade för att fortsätta växa, både på befintliga och nya marknader, säger Christer Lundgren, Försäljningschef och delägare på OCS. 

För mer information vänligen kontakta: 

Hans Glemstedt, Head of Strategy and M&A, Axel Johnson International,
+46 (0)8 453 77 41, hans.glemstedt@axinter.com
Martin Malmvik, CEO & President, Axel Johnson International,
+46 (0)8 453 77 51, martin.malmvik@axinter.com
Kenth Almqvist, CEO, OCS Holding AB
+46 (0)33 23 34 40, ka@ocs.se 

Om OCS Overhead Conveyor System AB 

OCS grundades 1993 och verkar idag på en global marknad med huvudkontor och fabrik i Borås samt försäljningskontor i Sverige, Tyskland, Storbritannien, USA, Japan och Kina. Man erbjuder rena och tysta conveyorsystem med egen patenterad drivteknik byggd på friktion. OCS har idag drygt 100 anställda globalt och omsätter ca 100 mkr. 

www.ocs.se 

Om Axel Johnson International AB 

Axel Johnson International är en privatägd svensk industrigrupp som består av mer än 100 bolag i 25 länder, med en omsättning på 790 miljoner EUR. Verksamheten präglas av ett aktivt, långsiktigt ägarskap med ambition att främja förnyelse och skapa tillväxt. Fokus ligger på företag verksamma inom strategiskt utvalda nischmarknader som erbjuder tekniska komponenter och lösningar till industriella processer. Idag har koncernen fyra affärsområden: Fluid Handling Solutions, Industrial Solutions, Lifting Solutions och Transport Solutions. 

www.axinter.com