Vi hör av oss inom 24 timmar. ×

Flygindustrin: Häng- och golvconveyors

Högteknologisk och innovativ industri

Flygindustrin är högteknologisk och innovativ med ytterst noggrant specificerade krav vid tillverkningen av flygplanet och dess delar.

Ingående komponenter är många och de har en hög grad av komplexitet. Vidare krävs stor flexibilitet för att snabbt kunna ställa om tillverkningen till nya modeller. Transportsystem med conveyors för flygindustrin måste vara utrymmeseffektiva, kunna integreras med monteringsmaskiner och kommunicera med maskiner såsom robotar, skruvdragare och överordnade processystem.

Likt andra moderna industrier ska conveyorlösningarna även vara rena, tysta och ergonomiska för att uppfylla såväl mänskliga som tekniska behov och krav. Med OCS patenterade lösning för hängande conveyors – byggd på friktion istället för utrymmeskrävande och oflexibel kedja eller det dyrare EMS Elektrifierade Monorailsystemet – uppfylls samtliga krav på att vara lean, clean & green.

Självklart erbjuder vi även traditionella golvconveyors för hantering av styckegods.

Monteringslinje för flygplans pyloner

Conveyorsystemet transporterar pylonerna, som väger upp till 1200 kg och är mellan 4 och 6 meter långa, automatiskt på en höjd av 5,5 meter. Pylonerna sänks ner och släpps av på respektive monteringsstation varefter produktbäraren går upp för att hämta en ny pylon. De fyra monteringslinorna har tillsammans hela 42 stycken produktbärare med jiggar. OCS har tagit ansvar från design och tillverkning till implementation av färdiga monteringslinor.

Läs mer