Vi hör av oss inom 24 timmar. ×
Alla artiklar

OCS fortsätter med samlad kraft

OCS fortsätter att jobba i bästa intresse och med största ansvar för vår personal, våra kunder och affärspartners. Det gäller speciellt i dessa ovissa tider, när världen befinner sig i ett läge som skapar nya förutsättningar för människan och ekonomin. Av den orsaken vill vi gärna informera om att OCS fortsätter vara tillgänglig med alla våra produkter, tjänster och lösningar, så som all vår expertis och service.

I samband med bemästrandet av Covid-19 ställs många länder, människor och bolag inför oväntade utmaningar just nu. Ändå så kan vi bara tillsammans och med ett samlade krafttag göra det bästa av situationen. Som företag arbetar vi proaktiv och gör allt vi kan. Samtidigt vidtar vi samtliga viktiga åtgärder för att garantera säkerhet och hälsa för våra medarbetare, affärspartners, leverantörer och uppdragsgivare.

Vi fortsätter producera, leverera och installera

Trots omständigheterna kommer OCS även i fortsättningen ha kapacitet att producera, leverera och installera våra conveyorsystem och transportlösningar. Det betyder att vi trots påverkan från omvärlden fortfarande är tillgängliga för offerter och gemensamma lösningar. Utifrån de förutsättningar som finns fortsätter vi erbjuda att producera, leverera och installera våra produkter.

Tillgängliga för dialog och service

Vårt flexibla erbjudande innebär också att våra säljare fortsätter vara tillgängliga för mötessamtal, personlig konsultation och även personliga besök på plats. Antingen så finns vi för dialog och service via videosamtal online, via telefon eller mail. Oavsett vilket informationsutbyte eller vilket forum som prefereras så ser OCS fram emot att fortsätta hjälpa våra kunder med rådgivning och expertis på bästa sätt. Vi hjälper gärna till med information kring våra produkter och tjänster och vi är öppna för att lösa den kommunikationen som passar just dig.

Med koncentrerade krafter framåt

I samband med den rådande situation har vi nu permitterat våra medarbetare till 60% reducerad arbetstid. För att garantera en fullständig tillgänglighet har vi också anpassat våra medarbetares arbetstid efter ett alternerande tidsschema. Det betyder att vi och vår kompetens kommer oförändrat finnas tillgängligt. Som vanligt finns vår arbetskraft på plats och vi jobbar enligt ordinära kontorstider, förutom på fredagar då vi har stängt.

För tillfället tar OCS också chansen att göra det bästa av situation för oss själva som bolag. Därför fokuserar vi nu på att förbättra våra interna processer och förbereder oss på att vara mer än redo när läget för världsekonomin kommer att förbättras igen.

Redan nu ser vi fram emot en framtid där vi kan lägga stängda gränsar och otjänlig oro bakom oss. Tills dess vill vi önska alla samarbetspartner och alla som jobbar dagligen med att övervinna dessa omständigheter mycket kraft och god hälsa!