Vi hör av oss inom 24 timmar. ×

Hängconveyors

Flexibla plock-, lagrings- och produktionslösningar

Modern industriell produktion ska vara effektiv, ren och tyst med en jämn och mjuk transport oavsett om det handlar om orderplockning, lagring, montering eller tillverkning. Samtidigt är tempot högt med krav på snabba omställningar.

Då krävs utrymmeseffektiva, hängande conveyorlösningar integrerade med monteringsmaskinerna som ger korta genomloppstider och möjlighet till flexibel förändring. Vidare är det viktigt att inte hela produktionen stannar vid eventuella justeringar eller om något fel skulle uppstå (vilket är fallet med conveyors drivna av kedja). OCS hängande conveyors – byggda på vår patenterade friktionsbaserade teknik – uppfyller alla de krav som ställs på lean conveyorlösningar med laster upp till 7500 kg och drivhastighet mellan 1–80 m/min.

Hängconveyor

OCS 150

OCS 150 hängconveyor hanterar laster upp till 150 kg/m bana, drivhastigheten kan varieras från 1 till 80 m/min och den har drivande kurvor från 5° till 90°. Systemet klarar transporter med upp till 30° stigning beroende på lastvikt. Drivmekanismen består av ett friktionsband som drivs av en snäckväxelmotor.

Läs mer

Hängconveyor

OCS 500

OCS 500 hängconveyor hanterar laster upp till 500 kg/m bana, drivhastigheten kan varieras från 1 till 30 m/min och den har drivande kurvor från 5° till 180°. Systemet klarar transporter med upp till 25° stigning beroende på lastvikt. Drivmekanismen består av ett roterande rör som drivs av en snäckväxelmotor.

Läs mer