Vi hör av oss inom 24 timmar. ×

OCS 150 hängconveyor

OCS 150 hängconveyor – Upp till 150 kg/m

Grunden i 150 – systemet är ett antal drivna och/eller manuella sträckor. Till dessa kopplas växlar, kurvor och buffertsektioner för ett maximalt flöde i produktionen. Det modulärt uppbyggda systemet anpassas beroende på lastvikt och andra parametrar. OCS 150 hängconveyor hanterar laster upp till 150 kg/m bana. Systemet möjliggör snabba och enkla förändringar vid vidareutveckling av produktionsprocessen.

OCS 150 Conveyorbana

Banan är enkel, driftsäker och nästintill ljudlös. Drivmekanismen består av ett friktionsband som drivs av en snäckväxelmotor. Drivhastigheten kan varieras från 1 till 80 m/min. Olika sektioner av systemet kan köras med olika hastigheter samt bakåt och framåt. Drivenheter kan utrustas med frekvensomformare vilka ger en mycket mjuk start och stopprörelse i enskilda positioner.

Manuella banor

Vagnar förflyttas för hand med minimal kraftansträngning både framåt och bakåt.

Vagnen

Drivvagnarna är försedda med en friktionsmedbringare som med hjälp av fjäderkraft pressas mot drivbandet. På detta sätt överförs kraften till drivplattan och vagnen förflyttas framåt genom friktion. Användning av enkel- eller dubbelvagnar innebär att olika konfigurationer medger olika lastvikter. De hängande drivna transportvagnarna styrs av ett PLC- eller databaserat system som kan länkas samman med befintligt produktionssystem.

Produktbäraren

Utvecklas och anpassas utifrån behov, krav och noggranna analyser. Utformade för att kunna hantera många olika delar. Justerbar arbetshöjd och rotation kan integreras vid behov.

Arbetsstationer

Utformas efter operatörens arbetsmoment och position. Vagnens placering anpassas individuellt för bästa möjliga ergonomi och produktivitet.

Kurvor & växlar

Drivande kurvor från 5° till 90°. För att kunna växla av och på i systemet finns växlar i 45° och 90° åt höger och vänster.

Power & Free

Produktionssystem behöver buffertzoner för en jämn balans. OCS 150 hängconveyor med Power & Free kan buffertera både på den drivna banan och på speciella buffertområden exempelvis inför en robotstation samt av- och pålastning.

Vertikalconveyor/stigningar

Oftast den bästa lösningen när vagnarna skall transporteras vertikalt. OCS kompakta vertikalconveyor tar minimalt utrymme och kan lasta i flera plan. Systemet klarar även transporter med upp till 30° stigning beroende på lastvikt.

Styrningen

Materialhanteringssystem kräver ett komplett och avancerat styrsystem som har kontroll på flöden och buffertmängder i produktionen. Vagnarna har streckkoder eller RFID för identifiering och spårbarhet.

Kostnad och funktioner

Fler funktioner än traditionella Power & Free system och liknande funktioner som i EMS elektrifierad Monorailsystem, men till en lägre kostnad. Tekniken är effektiv och enkel varför systemet är mycket tillförlitligt och underhållskostnaderna låga.