Vi hör av oss inom 24 timmar. ×

Senaste nytt

Glad sommar önskar vi er

Nu när sommar och semester känns inom räckhåll vill vi passa på att tacka alla våra kunder och medarbetare för en fantastisk start på året. Vi kommer att ha öppet som vanligt på kontoret så varmt välkomna att höra av er till oss, vi står gärna till tjänst.

Bevara resurser med friktionsbaserad teknik

Alla människor delar ansvaret för att minska avfall och spara på jordens resurser. Vi kan alla bidra, och det gäller inte minst industriföretag. Vi bör ta vårt fulla ansvar och lägga upp en plan för hur vi bäst kan skydda miljön utan att för den delen sluta växa som företag. Som anställda på OCS säljavdelning försöker vi göra det genom att i starten av varje nytt projekt skapa en lösning som ligger i linje med vår filosofi Lean, Clean & Green.

Modern industri, oavsett bransch, drivs av tre parametrar: Effektiva och flexibla produktionsprocesser, ergonomisk och ren produktion samt en allmän strävan efter att balansera energi och resurser för att inte ha negativ miljöpåverkan. På OCS kallar vi dessa tre framgångsfaktorer för Lean, Clean & Green.

I starten av varje nytt projekt utvecklar vi tillsammans med kunden ett optimalt upplägg av deras produktionsprocess utifrån just Lean, Clean & Green. Till exempel är alla OCS-system modulbaserade med en egen motor för varje conveyorområde. På så vis kan vi optimera energibehovet för varje enskilt område till skillnad från traditionella, kedjedrivna conveyors där en eller ett par stora enheter måste vara i drift konstant. I ett OCS-system kan vi även inkorporera vitt skilda lösningar i ett och samma flöde, som hel- eller halvautomatiska, gravitationsdrivna eller helt manuella sektioner.

Spara upp till 30 %

Ett OCS-system kan dessutom spara upp till 30 % ren golvyta genom sina tvärställda vagnar i storskalig produktion. Vanligtvis behövs det en hel det utrymme bara för att vända större föremål, exempelvis bilar. Men med tvärgående vagnar kan vi förflytta dem sidleds och på så vis undvika onödiga vändningar. Det betyder också att vi inte behöver förbruka lika mycket cement när vi bygger fabriksanläggningen från allra första början. Eftersom cementtillverkning är energikrävande och genererar koldioxid är detta alltså ett sätt att spara energi och minska koldioxidutsläpp.

Även när det gäller expansion kan ett OCS-system spara energi och resurser. Åren 2018–2019 ersatte biltillverkaren Essen sitt manuella conveyorsystem med ett som var delvis automatiserat. Tack vare OCS moduluppbyggnad kunde Essen koppla på motorer sektionsvis utan att behöva montera isär hela systemet. De kunde också fortsätta använda hundratals meter av den gamla conveyorbanan i det nya systemet, och alltså förhindra att allt gammalt bara blev till avfall. Då kunde de undvika inte bara den energiintensiva tillverkningen av nytt stål och aluminium, utan även transporterna av råmaterialen.

Avslutningsvis: OCS olje- och kedjefria system fungerar på ett mycket resurseffektivt sätt. De flesta materialen är återvinningsbara, inga stora mängder smörjmedel krävs och energiåtgången kan justeras sektionsvis efter behov i den här friktionsbaserade teknologin.

Läs mer om våra friktionsbaserade lösningar här

Boråsföretaget OCS växer: Extra månadslön till alla och nybyggnation av kontor och produktion

– Förra året gjorde vi vårt bästa resultat någonsin. Nu gör vi det igen. Då ska självklart våra medarbetare får vara med och ta del av vinsten. De är ju en del av framgången.

Kenth Almqvist, vd och delägare på OCS i Borås, berättar att alla anställda får en extra månadslön i bonus. Företaget har under 2018 ökat sin nettoomsättning med 45 procent till nästan 120 mkr, vilket innebär att de når sin högsta omsättning och sitt bästa resultat någonsin.

– Vi har dessutom en mycket god orderstock och budgeterar för att öka ytterligare under 2019, så vi söker kontinuerligt nya medarbetare. Dessutom bygger vi nytt, säger Kenth Almqvist.

Han berättar att man bygger helt nytt kontor och produktion på västra Viared utanför Borås. OCS går då från dagens 2 000 till hela 3 500 kvadratmeter, med möjlighet att öka om ytterligare 1 500 vid framtida behov.

– Anläggningen ska stå klar i november. Det ska bli skönt att få större ytor med tanke på hur snabbt vi expanderar, menar Kenth.

I december förra året gick Axel Johnson International, en privatägd svensk industrigrupp som består av mer än 100 bolag i 25 länder med en omsättning på 790 miljoner EUR, in som delägare i OCS. Partnerskapet ger OCS ytterligare tillväxtpotential.

– Vi har haft kraftig tillväxt med god lönsamhet de senaste åren. Med Axel Johnson International som delägare är vi väl positionerade för att fortsätta växa, både på befintliga och nya marknader, avslutar Christer Lundgren, försäljningschef och delägare på OCS.

För vidare information vänligen kontakta: 

Kenth Almqvist, Managing Director, Mobil: +46 70-720 06 09 ka@ocs.se
Christer Lundgren,
 Sales Manager
, Mobil: +46 70-720 06 08 cl@ocs.se

 

Om OCS Overhead Conveyor System AB

OCS grundades 1993 och verkar idag på en global marknad med huvudkontor och fabrik i Borås samt försäljningskontor i Sverige, Tyskland, Storbritannien, USA, Japan och Kina. Man erbjuder rena och tysta conveyorsystem med egen patenterad drivteknik byggd på friktion. OCS har idag drygt 100 anställda globalt och omsätter ca 120 mkr. Industrigruppen Axel Johnson International är delägare i OCS.

Välkommen till vårt nya kontor i Frankrike

Nu kan vi än en gång dela med oss av de glada nyheterna att OCS växer till att inte enbart omfatta Sverige och Storbritannien, utan även Frankrike. Här kommer Cyril Monteil vara vår nya kollega och försäljningschef, samt ansvara för att etablera OCS i Frankrike. Vi välkomnar Cyril genom att lära känna honom lite mer och höra om de viktigaste framgångsfaktorerna enligt honom.

Vad är din bakgrund?
En av mina tidigare positioner var hos en av de ledande conveyor företageni Frankrike. Jag är övertygad om att de olika rollerna som jag har haft, från tekniker till tjänsteman och slutligen chef för internationella kontrakt, har gett mig kvalifikationer och förberett mig för att framgångsrikt ta mig an den här nya rollen.

Vad är din roll på det franska kontoret?
Min huvudsakliga uppgift är att introducera och etablera OCS i Frankrike. Jag ska göra det genom att demonstrera de tekniska egenskaperna i våra conveyor system. OCS är nu en nyckelaktör för hängande conveyors i Frankrike och det är mitt jobb att kommunicera det. Jag bor nära Fontainebleau som ligger 1,5 h söder om Paris och mer eller mindre mitt i landet. De flesta av mina kunder befinner sig i de fyra hörnen av Frankrike vilket gör det väldigt lättillgängligt.

Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna för OCS i Frankrike?
Det är faktiskt ganska enkelt. För närvarande upplever industrin en betydande omvandling, nämligen Industri 4.0, och Frankrike befinner sig precis i början av den. OCS har redan implementerat detta nya sätt att producera och tillverka på, vilket ger oss en konkurrensfördel. Frankrike har en önskan om att reindustrialisera landet och vara mer innovativt. För att kunna göra det måste landet anpassa sig. Därför är OCS i en gynnsam position att kräva stora delar av marknaden redan från början. Industri 4.0 handlar om automatiseringslösningar som är kognitiva och autonoma. Artificiell Intelligens (AI), avancerad robotteknik och sensorteknik har potentialen att öka autonomin ytterligare. OCS är redan där, och dessutom har de integrerat de tre parametrarna av lean, clean & green produktion som ger oss ännu en konkurrensfördel. Detta kommer utan tvekan att göra OCS till den ledande leverantören för conveyor system i Frankrike, och jag känner mig hedrad över att vara en del av den här spännande resan.

Axel Johnson International går in i marknaden för industriell automation

 Axel Johnson International går in i marknaden för industriell automation och hängande conveyor-lösningar genom majoritetsförvärvet av OCS AB. Bolaget är en global leverantör av hängande conveyor system baserade på egen patenterad teknik, med Borås som center för innovation. 

OCS tillhandhåller högkvalitativa conveyor-system till nordiska och centraleuropeiska kunder inom bil- och flygindustrin samt den generella tillverkningsindustrin. Bolaget omsätter idag ca 100 miljoner kr årligen och är Axel Johnson Internationals första investering inom industriell automation, en växande marknad som Axel Johnson International ser stora tillväxtmöjligheter inom. Förvärvet är en del i gruppens långsiktiga strategi att förvärva och utveckla teknikföretag som erbjuder tekniska lösningar inom strategiskt utvalda nischmarknader. 

”Förvärvet av OCS är en milstolpe för Axel Johnson International då investeringen är vår första inom den växande globala marknaden för industriell automation.”, säger Martin Malmvik, VD för Axel Johnson international och blivande styrelseordförande i OCS. ”Vi ser betydande tillväxtpotential i OCS och kommer arbeta nära ledningsgruppen för att bistå dem i den fortsatta utvecklingen av bolaget”. 

OCS kommer fortsätta verka under sitt nuvarande varumärke som en del av Axel Johnson Internationals affärsområde Industrial Solutions. Nuvarande ägare kommer fortsätta i sina nuvarande roller och ha en fortsatt betydande ägarandel i bolaget. Det ger bra förutsättningar för ett starkt partnerskap med nära samarbete. 

”Axel Johnson Internationals delägarskap kommer ge nya möjligheter för OCS med våra kunder och anställda framöver.”, säger VD Kenth Almqvist som tillsammans med Christer Lundgren och Mathias Frunz kommer ha ett fortsatt betydande ägande i bolaget. ” Jag ser verkligen fram emot att fortsätta leda bolaget i denna nya spännande fas.” 

”OCS har haft en kraftig tillväxt med god lönsamhet de senaste åren och med Axel Johnson international som delägare är vi nu väl positionerade för att fortsätta växa, både på befintliga och nya marknader, säger Christer Lundgren, Försäljningschef och delägare på OCS. 

För mer information vänligen kontakta: 

Hans Glemstedt, Head of Strategy and M&A, Axel Johnson International,
+46 (0)8 453 77 41, hans.glemstedt@axinter.com
Martin Malmvik, CEO & President, Axel Johnson International,
+46 (0)8 453 77 51, martin.malmvik@axinter.com
Kenth Almqvist, CEO, OCS Holding AB
+46 (0)33 23 34 40, ka@ocs.se 

Om OCS Overhead Conveyor System AB 

OCS grundades 1993 och verkar idag på en global marknad med huvudkontor och fabrik i Borås samt försäljningskontor i Sverige, Tyskland, Storbritannien, USA, Japan och Kina. Man erbjuder rena och tysta conveyorsystem med egen patenterad drivteknik byggd på friktion. OCS har idag drygt 100 anställda globalt och omsätter ca 100 mkr. 

www.ocs.se 

Om Axel Johnson International AB 

Axel Johnson International är en privatägd svensk industrigrupp som består av mer än 100 bolag i 25 länder, med en omsättning på 790 miljoner EUR. Verksamheten präglas av ett aktivt, långsiktigt ägarskap med ambition att främja förnyelse och skapa tillväxt. Fokus ligger på företag verksamma inom strategiskt utvalda nischmarknader som erbjuder tekniska komponenter och lösningar till industriella processer. Idag har koncernen fyra affärsområden: Fluid Handling Solutions, Industrial Solutions, Lifting Solutions och Transport Solutions. 

www.axinter.com 

Besök oss på Robotics and Automation i UK

Den 10-11 oktober är vi med som utställare på Robotics and Automation – den ledande mässan i UK för de senaste innovationerna och tekniken för att förbättra effektiviteten, minska fel, sänka kostnaderna och skapa konkurrensfördelar. Anmäl dig gratis via länken nedan och besök oss gärna på Arena MK, monter 315, i Milton Keynes.

Anmäl mig gratis