Vi hör av oss inom 24 timmar. ×

Senaste nytt

Välkommen till vårt nya kontor i England

Nu kan vi äntligen berätta att OCS växer med ytterligare ett kontor i England, där Steve Groocock är vår nya medarbetare. Han kommer att vara vår Business Development Manager och ansvarig för försäljningen i England till alla branscher. Vi välkomnar Steve genom att få veta lite mer om honom och hans planer på den engelska marknaden.

Vad är din bakgrund?
Jag har varit i automationsbranschen i över 15 år nu och jag skulle säga att jag har en omfattande erfarenhet av försäljning. Jag kan branschen bra och jag vet hur man tillgodoser behov och överträffar förväntningar. Min tidigare position var hos det globala företaget Bosch Rexroth där jag arbetade som försäljningschef.

Vad är din roll på det engelska kontoret?
Min huvudsakliga roll är att marknadsföra och etablera OCS och conveyor systemen på den engelska marknaden. Jag gör det genom att nätverka och integrera med branschen, vilket gör Leicester till den perfekta platsen. Det ligger cirka 5 mil från Birmingham där den största fordonsindustrin i Storbritannien finns. Härifrån kan jag enkelt hantera utställningar och andra marknadsaktiviteter – både lokalt och nationellt.

Vad är din vision?
Min vision är att få OCS-produkten etablerad på den engelska marknaden, så att OCS är ett av de första valen för hängconveyors. Målet är också att bli ett varumärke som har en hög igenkänningsfaktor i den engelska fordonsindustrin OEM (Original Equipment Manufacturer) i jämförelse med våra konkurrenter, samt att driva utvecklingen av varumärket inom andra etablerade industrier som en ”go-to” produkt för nya automationslösningar. Utöver expansionsplanerna ser jag fram emot att etablera ett litet team av erfaren personal, så att vi kan utföra vårt arbete som ett fristående kontor men samtidigt nyttja allt som det svenska kontoret har att erbjuda, utan att vara helt beroende av det.

Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna för OCS i England?
Lanseringen av den nya hemsidan var en milstolpe och ett stort steg i rätt riktning. Den har redan lett till ett flertal förfrågningar. Varje förfrågning innehåller alltid minst ett kriterium om att göra processen mer lean, systemet mer effektivt och clean, eller att bevara resurser såsom el för att göra processen grönare. Med ambitionen att göra industrin mer lean, clean & greenhar OCS stora möjligheter att lyckas på den engelska marknaden. Jag känner mig väldigt stolt över att vara en del av ett företag där dessa parametrar inte bara vägleder oss medarbetare, utan sätter riktlinjerna för hela företaget och hur vi gör affärer.

Kontakta gärna Steve.

Conveyor system för ytbehandlingsindustrin

Upplever du att de flesta traditionella ytbehandlingssystem inte möter ditt företags unika behov? OCS conveyor system har en kedjefri och friktionsbaserad teknologi som uppfyller samtliga krav på säker, tyst, ren och energieffektiv förflyttning. Något som traditionella Power and Free conveyors eller de avsevärt dyrare EMS systemen har svårt att konkurrera med.

Kedjefri friktionsbaserad teknologi maximerar utrymme och effektivitet

Tekniken som gör OCS Conveyor System revolutionerande är dess smarta styrning och flexibla design. Till skillnad från de kedjebaserade komponenterna i Power and Free conveyors och EMS(Electrified Monorail System) möjliggör den friktionsdrivna transporttekniken att delarna kan köras både framåt och bakåt i olika hastigheter. I och med att systemet kan styras med olika hastigheter i processzonerna kan operatören välja att till exempel stoppa en process helt utan att påverka övriga pågående ytbehandlingar, eller att använda olika hastigheter för olika sorters ytbehandlingsjobb när som helst i systemet. Ett komplett conveyor system från OCS maximerar därmed effektiviteten samtidigt som det använder cirka 30 procent mindre golvyta i jämförelse med ett traditionellt transportsystem.

Lean, clean & green produktion

OCS conveyor system bidrar även till att din verksamhet blir mer lean, clean & green. Ett kedjefritt system innebär att du slipper olja och smuts som annars kan falla ner från kedjorna vilket säkerställer ett rent och snyggt ytbehandlingsresultat. Med OCS 500 systemet kan du ange unika recept för varje produktkategori och på så sett minska både energianvändning och kemiskt avfall genom att stänga av drivvagnarna när de inte används. Ett komplett OCS system minskar dessutom det ekologiska fotavtrycket med upp till 30 procent.

OCS Conveyor System – smartare system med snabbare process

Den smarta styrningen ger operativ insikt till skillnad från vad de mer traditionella metoderna kan erbjuda. Du kan till exempel skynda på efterbehandling genom att låta flera produktkategorier målas på ett enda system. Efter att användaren har skrivit in det specifika receptet kan systemet även spåra enskilda komponenter. Detta resulterar i en snabb och optimerad process, och systemet säkerställer kvalitet genom att granska anslutna miljöförhållanden.

Alla systemets moduler och komponenter monteras i förväg och levereras i kompletta delar. Det innebär att installationstiden halveras i jämförelse med ett traditionellt system. Allt för att få igång din verksamhet så snabbt som möjligt.

Modern industriell produktion ska vara effektiv, ren och tyst med en jämn och mjuk transport. OCS patenterade lösning för conveyor system – baserad på friktion istället för kedja – är utrymmeseffektiv, ger korta genomloppstider och möjliggör en flexibilitet som gör det helt unikt på marknaden.

Läs mer om ytbehandling här.

Frågor för framtidens industri

Modern industri – oavsett bransch – drivs av tre parametrar: Det ska vara effektiva och flexibla produktionsprocesser, industrin ska vara så ergonomisk och ren som möjligt och den måste hushålla med energi och resurser för att inte påverka miljön negativt.

Till Lean Clean and Green

Effektiv och säker målerilinje för elmotorer

Ytbehandlingsindustrin har en komplex process med många steg. Oavsett om det gäller våtmålning, lackering eller elektroforetisk avsättning, om det är metaller, plaster eller andra material som behandlas, är renhet och säkerhet av största betydelse.

Läs mer här.

OCS anställda får dela på 1 miljon kronor

– Vi gör vårt bästa resultat någonsin, och det beror i högsta grad på att vi har så duktiga medarbetare. Då ska de också få en del av vinsten.

Kenth Almqvist, vd och delägare på OCS i Borås, berättar att alla anställda får en extra månadslön i bonus som utbetalas under våren. Med en nettoomsättning om 80,9 mkr för 2017 och en ökning av resultat efter finansiella poster med 38 procent så når OCS sin högsta omsättning och sitt bästa resultat någonsin. Man har dessutom redan en orderstock på 125 miljoner kronor varav merparten produceras under 2018.

– Det är främst inom den europeiska fordonsindustrin vi växer. De ligger i framkant vad det gäller lean, energieffektiva och rena lösningar i produktionen. Då passar våra conveyorlösningar mycket bra, menar Christer Lundgren, global försäljningschef och OCS andre delägare.

På OCS arbetar man kontinuerligt med organisation och flöden för att bli så effektiva som möjligt. I det arbetet ingår företagskulturen som en viktig del. Under 2017 har OCS bland annat samarbetat med IUC Sjuhärad Kompetensnavet, som är ett samverkansprojekt mellan IDC West Sweden AB, IUC Sjuhärad och IUC Väst, för att stötta utvecklingen av en attraktiv och inkluderande arbetsplats.

– Du får inga nöjda kunder utan nöjda medarbetare. Därför är det oerhört viktigt att erbjuda en arbetsmiljö där medarbetarna trivs. Det arbetet säkrar även en hållbar strategisk kompetensförsörjning, avslutar Kenth Almqvist.