Vi hör av oss inom 24 timmar. ×

CASE: Airbus

Snabbare genomloppstid och ökad produktion

Franska Airbus är jämte Boeing världens marknadsledande flygplanstillverkare. År 2017 levererade man över 700 flygplan. Till monteringen i Toulouse har vi levererat conveyorsystem till fyra nya monteringslinor.

Uppdraget var att skapa en flexibel och ergonomisk monteringslina med kortad genomloppstid. Detta för att öka antalet monterade pyloner till Airbus A320neo – världens mest avancerade och bränsleeffektiva passagerarflyg med en mittgång.

Conveyorsystemet transporterar pylonerna, som väger upp till 1200 kg och är mellan 4 och 6 meter långa, automatiskt på en höjd av 5,5 meter. Pylonerna sänks ner och släpps av på respektive monteringsstation varefter produktbäraren går upp för att hämta en ny pylon. De fyra monteringslinorna har tillsammans hela 42 stycken produktbärare med jiggar. OCS har tagit ansvar från design och tillverkning till implementation av färdiga monteringslinor.

Fördelar

  • Förkortad genomloppstid
  • Ökat antal monterade pyloner
  • Oljefritt, rent och tyst system
  • Ergonomiskt och utrymmeseffektivt
  • Flexibelt för montering av olika pyloner
  • Utvecklat och implementerat enligt lean