Vi hör av oss inom 24 timmar. ×

Skräddarsydd lönsamhet

På OCS är vi uppfyllda av förädling. Att hela tiden göra saker lite effektivare, lite smidigare, lite snabbare, lite smartare. Våra anläggningar bygger på standardmoduler men varje lösning är unik eftersom varje behov är unikt.

Våra unika fördelar (USP)
Det som gör att vi kan erbjuda smartare lösningar är bland annat:

  • Modulärt uppbyggda standardkomponenter som underlättar förändringar och vidareutveckling av produktionsprocessen
  • Enkelt att kombinera drivna och manuella banor
  • Oljefria, rena och tysta system
  • Möjlighet att få olika hastigheter i olika sektioner av systemet
  • Möjlighet att buffertera eller transportera produkter på hög höjd
  • Frigör golvyta
  • Entresollösningar för maximalt utnyttjande av befintliga lokaler