Vi hör av oss inom 24 timmar. ×

Vår teknik

Friktionsfritt genom friktion

Alla strävar efter en friktionsfri produktionsprocess där allt är lean. Det gör vi också genom att bygga vår teknik på – friktion. En patenterad teknik som ger en oljefri, tyst och flexibel conveyorlösning.

Banans drivmekanismer på våra två hängconveyors består för OCS 150 av ett friktionsband och för OCS 500 ett roterande aluminiumrör, vilka båda drivs av en snäckväxelmotor.

Drivvagnarna för OCS 150 är försedda med en friktionsmedbringare som pressas mot drivbandet med fjäderkraft, varvid kraften överförs till drivplattan och vagnen drivs framåt genom friktion. På OCS 500 har vagnen fyra snedställda hjul som trycks mot det roterande röret. Rotationskraften överförs då till hjulen varvid vagnen drivs framåt av friktion. Rent, tyst och effektivt.