Kontakta oss
033-233440 / info@ocs.se

69
Lösningar

Lösningar

Se exempel på smarta lösningar som redan är i bruk hos våra kunder. Hämta gärna inspiration och impulser från andra branscher än Er egen. Innovativa interna transportlösningar ger ofta mer.

Läs mer
Conveyors

Conveyors

Ett komplett utbud av hängconveyors och golvconveyors för olika typer av branscher, processer och gods. Buffertar, arbetsstationer, växlar, kurvor, Power & Free-funktioner. Upptäck byggstenarna i våra smarta lösningar.

Läs mer
Tjänster Turn Key Solutions

Tjänster

På OCS är vi specialister inom Turn Key Solutions. Vi designar och implementerar kompletta anläggningar baserade på egna produkter i kombination med andra leverantörers produkter.

Allt utgår från ert behov
Vi börjar med att göra en behovsanalys som baseras på förstudier, framtida behov, kapacitetskrav, tillgänglighet, lokalytor etc. Resultatet av vårt analysarbete presenteras i ett konceptförslag som innehåller layout, flödesschema, tillgänglighetsberäkning, materialspecifikation, kalkylpriser och övrig viktig information. Vi har spetskompetens inom monteringslinjer, orderplockning, orderstyrd produktion, sortering, buffertering, lagrings- och distributionsprocesser m.m.

Bädda för problemfri drift
Ett systems livslängd och funktion beror mycket på service och underhåll. Ett förebyggande underhåll minimerar risken för avbrott i den dagliga produktionen. Eftersom systemen är modulärt uppbyggda kan utökningar och ombyggnationer ske utan att störa pågående produktion. Många väljer att anlita OCS kompetenta servicepersonal. Kritiska reservdelar bör alltid finnas nära till hands om olyckan är framme. Ett reservdelsförslag presenteras alltid vid kontraktsgenomgång och vi kan även erbjuda en verktygssats.

I samband med installation planerar vi in utbildning för er personal. Dokumentation överlämnas så som användarmanual, underhållsmanual, felsökningsmanual och ritningar.

Räkna hem investeringen snabbt
Investeringar som görs i ett OCS-system har i snitt en återbetalningstid på 1–2 år, ett bevis på att drygt 40 års kunskap och kompetens lönar sig.