Vi hör av oss inom 24 timmar. Kontakta oss ×

Interna transportsystem

Teknik och kunskap för optimala lösningar

OCS erbjuder flexibla och kostnadseffektiva interna transportsystem för den moderna industrin. Genom vår långa erfarenhet från projekt runt hela världen och inom många branscher erbjuder vi rena och gröna lösningar med effektiva hängande conveyors – från analys, design och projektering till installation, utbildning av personal och driftsättning.

Vi hanterar dessutom alla typer av processer inom lager, produktion och orderplockning. Självklart har vi även lösningar med rullbanor, kedjetransportörer och bandtransportörer i de fall en ren och effektiv lösning med hängconveyors behöver kompletteras.

Häng- och golvconveyors

Fordonsindustrin

Fordonsindustrin karaktäriseras av många komponenter som förnyas med relativt hög frekvens, ständiga krav på nya modeller samt ett stort antal underleverantörer. Likt andra moderna industrier i framkant måste conveyorlösningarna vara smidiga, rena och tysta. Med OCS friktionsbaserade system för hängande conveyors uppfylls samtliga krav från fordonsindustrin  – lean, clean & green.

Läs mer

Häng- och golvconveyors

Flygindustrin

Flygindustrin är högteknologisk och innovativ med ytterst noggrant specificerade krav vid tillverkningen av flygplanet och dess delar. Lösningarna för interna transportsystem måste vara båda utrymmeseffektiva, ergonomiska och flexibla. Med OCS friktionsbaserade system för hängconveyors uppfylls samtliga krav från flygindustrin.

Läs mer

Häng- och golvconveyors

Cykel och Elcykel industrin

Cykel och el-cykel industrin är en mycket innovativ bransch i snabb tillväxt och med höga krav på hållbarhet och kundanpassade lösningar. OCS har lång erfarenhet med att hjälpa cykeltillverkare att säkra kapaciteten och samtidigt öka produktiviteten genom smarta monteringslösningar.

Lösningarna passar alla typer av cyklar, el-cyklar och transportcyklar.

Läs mer

Häng- och golvconveyors

Ytbehandlingsindustrin

Ytbehandlingsindustrin är under snabb utveckling, och de främsta aktörerna planerar och arbetar fullt ut enligt leanprincipen. Vidare är kunskap kring ATEX-direktivet av största betydelse för säkerheten. Med OCS friktionsbaserade interna transportsystem uppfylls samtliga krav på rena, säkra och miljövänliga lösningar.

Läs mer

Häng- och golvconveyors

Logistik och E-handel

Logistik branschen såväl som E-handelsbranschen kännetecknas av snabb tillväxt med stort fokus på effektivitet och automation. Genom att använda OCS hängande conveyorsystem frigör man värdefull golvyta. Systemet är flexibelt, robust och modulärt uppbyggt och kan på ett smidigt sätt anpassas för framtida produktionsomställningar.

Läs mer

Hängconveyors

Vertical Farming

Revolutionera sättet att odla grönsaker på.
Med OCS specialdesignade hängande conveyorlösningar hjälper vi  den växande Vertical Farming industrin att automatisera och maximera sin produktivitet. Genom vår långa erfarenhet från en rad olika branscher erbjuder vi rena och gröna lösningar – från analys, design och projektering till installation, utbildning av personal och driftsättning av systemet.

Läs mer

Häng- och golvconveyors

Övrig industri

Vi har lång erfarenhet och stor kunskap av att lösa behovet av interna transportsystem för de flesta industrier. Moderna industrier i framkant ställer likartade krav även om lösningen skräddarsys – det ska vara flexibelt, rent och tyst. Precis som OCS lösningar med hängande conveyors drivna av friktion.

Läs mer