Vi hör av oss inom 24 timmar. ×

Om oss

Moving Your Business

Med huvudkontor i Borås, en av Sveriges och Europas ledande städer på textil och mode, har OCS en historia från 1960-talet som specialist på interna transportsystem för konfektionsbranschen. Sedan 1993, då dagens OCS startade har marknaden emellertid breddats avsevärt med fokus på fordons-, flyg, cykel och ytbehandlingsindustrin. I dag verkar vi på en global marknad med kunder över hela världen och närvaro i flera världsdelar.

Grunden till OCS framgång är kontrollen över vår egen produktion i Sverige, men framförallt vår friktionsbaserade patenterade teknik för hängande conveyors. Denna teknik innebär att vi kan erbjuda den moderna industrin lösningar som är rena och oljefria, ergonomiska och tysta samt mycket flexibla för snabba omställningar. Vidare har vår långa erfarenhet gett oss en stark ställning som specialister på lean produktion, genom vilken vi hjälper våra kunder att skapa den mest optimala lösningen baserad på deras behov.

OCS är en del av Axel Johnson International, en global industrigrupp som förvärvar och utvecklar teknikföretag inom strategiskt utvalda nischmarknader. Fokus ligger på bolag som erbjuder tekniska komponenter och lösningar till industriella processer.

Verksamheten präglas av ett aktivt, långsiktigt ägarskap med ambition att främja förnyelse och skapa tillväxt. Genom att bygga och utveckla bolagsgrupper med företag som kompletterar och stärker varandra stimuleras kunskapsutbyte samt gemensamma initiativ. Idag har koncernen sex affärsområden: Driveline Solutions, Fluid Handling Solutions, Industrial Automation, Lifting Solutions, Power Transmission Solutions och Transport Solutions. OCS är del av affärsområdet Industrial Automation.

Ett decentraliserat och engagerat ledarskap möjliggör snabba beslut och värnar entreprenörsandan som genomsyrar organisationen. Gruppen har fyra strategiska fokusområden: digitalisering, service, hållbarhet och kompetensförsörjning.

Axel Johnson International har huvudkontor i Stockholm, Sverige och består av 170 bolag med verksamhet i 30 länder. Axel Johnson International ingår i den familjeägda Axel Johnson-koncernen.

Fakta

  • Ägare: Axel Johnson International, Christer Lundgren, Kenth Almqvist, Mathias Frunz
  • Huvudkontor och produktion: Borås, Sverige
  • Försäljningskontor: Sverige, Tyskland, Tjeckien, USA, och Japan
  • Marknader: 30 länder
  • Installerade system: Ca. 500
  • Anställda: 50 (120 globalt)
  • Omsättning: 10 Mn Euro (24 globalt)
  • Certifieringar: ISO 9001 Kvalitet, ISO 14 001 Miljö och EN 1090-1