Vi hör av oss inom 24 timmar. Kontakta oss ×

FAQ

Erbjuder ni RFID system?

Ja, OCS erbjuder RFID system med tags och läsare. RFID systemet är anslutet till PLC programmet via ett separat nätverk. Vagnarna är utrustade med RFID tags för att garantera spårbarheten i systemet.

I vilka branscher har OCS redan installerat system i?

OCS har en historia på mer än 40 års erfarenhet. Vi har installerat system i nästan alla branscher. Till exempel inom fordonsindustrin, ytbehandlingsindustrin, flygindustrin, konsumentvaruindustrin (bland annat möbler och cykelproduktion) samt livsmedelsindustrin.

Vilken mängd av underhåll krävs för systemen?

Beroende på storleken och komplexiteten i systemet rekommenderar vi vanligtvis ett årligt underhåll. Då byter man ut normala slitdelar och samtliga komponenter ska kontrolleras att de fungerar som de ska. Generellt så kräver inte våra system så mycket underhåll, ingen smörjning behövs till exempel.

Är det möjligt att enkelt utöka eller bygga om ett befintligt system?

Tack vare de modulärt uppbyggda komponenterna är det möjligt att utöka eller bygga om ett befintligt system på ett enkelt, snabbt och okomplicerat sätt.

Är det möjligt att ha Power & free funktionen i era system?

Ja, vagnar med en speciellt utvecklad Power & free funktion möjliggör en flexibel buffertering på drivna banor med laster upp till 200 kg.

Hur många meter conveyorbana kan drivas av en motor?

Vi använder normalt snäckväxelmotorer med 0.37 – 0.5 kW. En motorenhet kan driva en rak conveyorbana upp till 25 m.

Hur är funktionen i vagnen?

Det är olika från system till system. Generellt är våra system baserade på den friktionsdrivna principen. Vårt OCS 500 system är till exempel försett med 4 hjul som körs på en stålprofil. Drivenheten består av fyra snedställda hjul som i sin tur trycks upp mot ett roterande aluminiumrör, vagnen drivs framåt genom friktionen som uppstår.

Är produktbärarna under vagnen individuellt konstruerade?

Ja, produktbärarna är individuellt konstruerade utifrån varje kunds behov och krav. Naturligtvis tar vi också hänsyn till den stora erfarenheten från tidigare projekt för att utveckla den optimala lösningen tillsammans med kunden.

Vad är det för ljudnivå på era system?

Våra system är väldigt tysta och håller sig under de gränser som krävs.

Vilken maxhastighet kan man uppnå i era system?

Maxhastighet i våra system är mellan 30 m/min. (OCS 500) och 80 m/min. (OCS 150).

Vilken radie är möjlig i kurvorna?

Det är möjligt att ha en radie på 400 och 500 mm likaså 15° till 180° beroende på system.

Hur fungerar utmatningen från en bana till en annan?

Här använder vi växlar med 45° eller 90° utmatning. Det är möjligt att implementera utmatning både till höger, vänster eller rakt fram i färdriktningen.

Är det möjligt att ha stigningar eller vertikaltransportör?

Ja, det är möjligt med stigningar upp till 25° beroende på lastvikten alternativt vertikaltransportör.

Vad är maxvikten som era system kan transportera?

Vi har olika system för olika laster i vårt produktutbud som hanterar motsvarande krav på stabilitet och effektivitet. Våra system kan transportera laster från endast ett fåtal kg upp till 500 kg, därefter laster upp till 3500 kg. Vi kan även erbjuda speciallösningar med laster upp till 7.5 ton.

Är det möjligt att kombinera drivna banor med manuella banor i ett system?

Ja, olika sektioner och även delar av ett system kan bestå av drivna eller manuella banor.

Är det möjligt att driva olika sektioner i olika hastigheter?

Ja, det är möjligt att driva olika hastigheter både framåt och bakåt.