Vi hör av oss inom 24 timmar. ×

VERTICAL FARMING: HÄNGANDE CONVEYORS

Conveyorsystem för en grön och hållbar industri

Revolutionera sättet att odla grönsaker på.
Med OCS specialdesignade hängande conveyorlösningar hjälper vi  den växande Vertical Farming industrin att automatisera och maximera sin produktivitet. Genom vår långa erfarenhet från en rad olika branscher erbjuder vi rena och gröna lösningar – från analys, design och projektering till installation, utbildning av personal och driftsättning.

OCS hängande conveyor system för Vertical Farming:

  • Automatiserad transport från plantering till odling och vidare till skörd.
  • Vi kan hantera hängande torn eller brickor
  • Kundanpassad design 
  • Varje produktbärare rymmer flera torn/brickor
  • Optimerat utnyttjande av tillgänglig golvyta och takhöjd

Fördelar: 

  • Hög grad av automatisering – möjliggör minskade personal och produktionskostnader
  • Genom att använda unikt identifierade produktbärare som använder RFID kan varje torn/bricka enkelt lokaliseras och riktas till rätt destination
  • Systemet är tyst, rent och oljefritt 
  • Hängande conveyorsystem frigör värdefullt golvutrymme
  • Ökad kvalitet då man enkelt kan kontrollera plantorna
Vertikal farming conveypr system
Odling vertikalt
Vertical farming conveyor
Overhead conveyor strawberries
Overhead conveyor tomatoes
Overhead conveyor vertical farming

Genom att odla inomhus, under kontrollerade förhållanden, säkerställer man både produktionsprocessen, miljön och kvalitén på produkterna.

Läs hela kundcaset här keyboard-arrow-right

Vill du veta mer om våra lösningar?

Kontakta oss för en kundanpassad lösning