Vi hör av oss inom 24 timmar. ×

CASE: LJUSGÅRDA

OCS hjälper livsmedelsföretaget Ljusgårda med automatiserad salladsodling

Resultat: Ljusgårda går från 2 till 60 ton skördad sallad i månaden

Ljusgårdas produktion, som hittills har skötts delvis manuellt i mindre skala på 650 kvm yta, har omvandlats till ett automatiserat produktionssystem på totalt 7000 kvm med höga ambitioner om fortsatt expansion och tillväxt. Tack vare Vertical Farming och det nya sättet att odla sallad kommer över 600 pallar sallad lämna Ljusgårda för att distribueras till över 800 butiker runt om i Sverige varje vecka.

 

Om Ljusgårda

Ljusgårda finns i Tibro, i en lokal som tidigare var en träindustri men som fått nytt liv och är idag en toppmodern inomhusodling. Anläggningen är klimatcertifierad där luft, ljus och vatten regleras för att skapa perfekta odlingsförhållanden för varje specifik planta. På Ljusgårda är kvalitén huvudfokus, både vad gäller näring och smak. Studier visar att dagens frukt och grönsaker innehåller mindre vitaminer och mineraler än för 50 år sedan, huvudförklaringen till detta är att näringsinnehållet försummats under decennier av växtförädling med ensidig inriktning på hög avkastning. Genom att odla inomhus, under kontrollerade förhållanden, säkerställer man både produktionsprocessen, miljön och kvalitén på produkterna.

Bakgrund

Ljusgårda kontaktade OCS och efterfrågade en lösning för att hantera och automatiskt transportera 2,5 meter långa vertikala rör för salladsodling. Systemet skulle transporteras igenom olika stationer och odlingsrum.

Till en början baserades designen på automatiskt drivna banor i hela anläggningen, men investeringen var för hög varpå vi tog fram en lösning med odrivna buffertar i odlingsrummen. OCS tittade på olika lösningar för att kunna hantera antigen mindre eller fler rör per vagn. Lösningen blev att designa ett system med vagnar som hanterar 12 rör åt gången igenom hela processen. Varje rör innehåller 24 plantor, totalt 288 plantor per vagn. Systemet innehåller totalt 686 vagnar.

Automatisk transport mellan skördestation, tvätt, plantering och odlingsrum

Odlingsrummen är designade som 15 slutna celler för att minimera kontaminering av eventuella skadedjur mellan odlingsrör i de olika rummen.

Systemet hanterar 48 vagnar i varje odlingsrum och man skördar 672 rör varje dag. Vagnarna positioneras på ett sådant sätt så att bevattning är möjlig ovanifrån rören. Belysning och ventilation är integrerat med conveyorsystemet. Vid maxkapacitet rymmer systemet ungefär 300 000 plantor.

Efter plantering, stannar grödorna i odlingsrummet i ungefär två veckor. Grödorna skördas minst två gånger för att få högsta produktivitet och tillväxt. Under tiden rören är i odlingsrummet kan man enkelt begära ut en vagn från en önskad position i rummet för att utföra inspektion av plantorna. När grödorna är klara för skörd transporteras de automatiskt med hjälp av OCS 500 systemet, via en transportsträcka, till skördning. Salladen skördas, kontrolleras och förpackas innan det är dags för transport ut till butikerna.

”Att ha ett helautomatiskt transportsystem har varit självklart för oss från början, och OCS lösning är riktigt smart. Att deras montage var extremt professionellt är ett extra plus”, säger Mats Hellman, Huvudprojektledare, Ljusgårda.