Vi hör av oss inom 24 timmar. ×
Alla artiklar

5 tips om conveyors och säkerhet

När det kommer till conveyorsystem är säkerhet alltid något som bör prioriteras – framförallt för att skydda medarbetare från transportbandsrelaterade skador, men även för att skydda maskiner och produktion. Här är en checklista över fem säkerhetstips som du alltid borde ha med dig i bakfickan.

Förutom att OCS friktionsbaserade conveyorsystem är rent, tyst och effektivt är en av dess viktigaste fördelar just säkerhet. Eftersom systemet till exempel drivs av friktion stannar det om något skulle vara i vägen för vagnarna. OCS har också genomfört tester på systemet för att säkerställa att det är helt säkert för medarbetare att röra sig och vara nära systemet medan det körs. Testerna är i enlighet med svensk lag och godkända av RISE, Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. Det finns fortfarande andra viktiga faktorer att tänka på för att skapa den säkraste arbetsmiljön för dina medarbetare.

5 tips för att hålla medarbetare säkra

1. Undvik smycken, lösa kläder och utsläppt hår

Det här kan tyckas vara uppenbart för vissa, men förvånansvärt nog inträffar årligen flera olyckor på grund av detta.

2. Styrsystemet bör fungera korrekt

Genom att kontrollera ditt styrsystem regelbundet kan du säkra att ingen av misstag har modifierat med det. Det är också viktigt att veta var varje nödstopp finns.

3. Alla skydd för transportbanden måste vara på plats

Kontrollera alla säkerhetsskydd regelbundet så att de är på plats för att förhindra skador på grund av fallande föremål.

4. Håll rent

Vårt friktionsbaserade system är kedjefritt vilket innebär minimalt med skräp eller smutsig olja som trillar ner på dina medarbetare. Försök att hålla området omkring conveyorsystemet så rent som möjligt för att minska risken för en olycka, men också för att se till att systemet fungerar smidigt.

5. Relevant säkerhetsutbildning bör prioriteras

Löpande uppdateringar och säkerhetskurser bör inkluderas i utbildningsprogram för medarbetare. Det här är en relativt liten åtgärd men skulle kunna ge den största effekten i att förebygga skador relaterade till conveyors.