Vi hör av oss inom 24 timmar. ×
Alla artiklar

Att installera, utöka och underhålla ett system från OCS

Är det enkelt att installera ett hängande conveyorsystem?

Oavsett om vi byter ut delar av ditt gamla system, eller bygger ett helt nytt, är designen på ett OCS-system baserat på modulärt uppbyggda komponenter. I jämförelse med mer traditionella system kan OCS komponenter därför installeras på mycket kortare tid vilket gör det både enklare och mer kostnadseffektivt.

Kan jag utöka eller bygga om ett befintligt system?

Tack vare de modulärt uppbyggda komponenterna är det möjligt att utöka eller bygga om ett befintligt system på ett smidigt och snabbt sätt. Nya komponenter kan installeras utan problem och systemet kan därför enkelt uppgraderas när dina produktionsnivåer ökar. Eftersom systemet drivs i sektioner, med enskilda motorer för varje sektion, kan vi pausa en sektion åt gången och därför installera nya komponenter utan att avbryta resten av produktionslinjen.

Ett system med minimalt underhåll och snabba reparationer

Våra system kräver inte så mycket underhåll eftersom de bland annat är kedjefria och därför också oljefria. Vid behov är systemet dock lätt att underhålla eftersom våra vagnar förflyttas framåt genom friktion och därför kan delar repareras eller bytas ut snabbt. Småfel är vanligtvis enkla att upptäcka i ett OCS-system och kan oftast till och med repareras av kunden själv. Beroende på systemets storlek och komplexitet rekommenderar vi vanligtvis en årlig kontroll. Under kontrollen byts vanliga slitagedelar ut och alla komponenter kontrolleras och underhålls för att fungera korrekt.