Vi hör av oss inom 24 timmar. Kontakta oss ×
Alla artiklar

Bevara resurser med friktionsbaserad teknik

Alla människor delar ansvaret för att minska avfall och spara på jordens resurser. Vi kan alla bidra, och det gäller inte minst industriföretag. Vi bör ta vårt fulla ansvar och lägga upp en plan för hur vi bäst kan skydda miljön utan att för den delen sluta växa som företag. Som anställda på OCS säljavdelning försöker vi göra det genom att i starten av varje nytt projekt skapa en lösning som ligger i linje med vår filosofi Lean, Clean & Green.

Friction based conveyor technology

Modern industri, oavsett bransch, drivs av tre parametrar: Effektiva och flexibla produktionsprocesser, ergonomisk och ren produktion samt en allmän strävan efter att balansera energi och resurser för att inte ha negativ miljöpåverkan. På OCS kallar vi dessa tre framgångsfaktorer för Lean, Clean & Green.

I starten av varje nytt projekt utvecklar vi tillsammans med kunden ett optimalt upplägg av deras produktionsprocess utifrån just Lean, Clean & Green. Till exempel är alla OCS-system modulbaserade med en egen motor för varje conveyorområde. På så vis kan vi optimera energibehovet för varje enskilt område till skillnad från traditionella, kedjedrivna conveyors där en eller ett par stora enheter måste vara i drift konstant. I ett OCS-system kan vi även inkorporera vitt skilda lösningar i ett och samma flöde, som hel- eller halvautomatiska, gravitationsdrivna eller helt manuella sektioner.

Spara upp till 30 %

Ett OCS-system kan dessutom spara upp till 30 % ren golvyta genom sina tvärställda vagnar i storskalig produktion. Vanligtvis behövs det en hel det utrymme bara för att vända större föremål, exempelvis bilar. Men med tvärgående vagnar kan vi förflytta dem sidleds och på så vis undvika onödiga vändningar. Det betyder också att vi inte behöver förbruka lika mycket cement när vi bygger fabriksanläggningen från allra första början. Eftersom cementtillverkning är energikrävande och genererar koldioxid är detta alltså ett sätt att spara energi och minska koldioxidutsläpp.

Även när det gäller expansion kan ett OCS-system spara energi och resurser. Åren 2018–2019 ersatte biltillverkaren Essen sitt manuella conveyorsystem med ett som var delvis automatiserat. Tack vare OCS moduluppbyggnad kunde Essen koppla på motorer sektionsvis utan att behöva montera isär hela systemet. De kunde också fortsätta använda hundratals meter av den gamla conveyorbanan i det nya systemet, och alltså förhindra att allt gammalt bara blev till avfall. Då kunde de undvika inte bara den energiintensiva tillverkningen av nytt stål och aluminium, utan även transporterna av råmaterialen.

Avslutningsvis: OCS olje- och kedjefria system fungerar på ett mycket resurseffektivt sätt. De flesta materialen är återvinningsbara, inga stora mängder smörjmedel krävs och energiåtgången kan justeras sektionsvis efter behov i den här friktionsbaserade teknologin.