Vi hör av oss inom 24 timmar. ×
Alla artiklar

Conveyor system för ytbehandlingsindustrin

Upplever du att de flesta traditionella ytbehandlingssystem inte möter ditt företags unika behov? OCS conveyor system har en kedjefri och friktionsbaserad teknologi som uppfyller samtliga krav på säker, tyst, ren och energieffektiv förflyttning. Något som traditionella Power and Free conveyors eller de avsevärt dyrare EMS systemen har svårt att konkurrera med.

Conveyor System för ytbehandlingsindustrin

Kedjefri friktionsbaserad teknologi maximerar utrymme och effektivitet

Tekniken som gör OCS Conveyor System revolutionerande är dess smarta styrning och flexibla design. Till skillnad från de kedjebaserade komponenterna i Power and Free conveyors och EMS(Electrified Monorail System) möjliggör den friktionsdrivna transporttekniken att delarna kan köras både framåt och bakåt i olika hastigheter. I och med att systemet kan styras med olika hastigheter i processzonerna kan operatören välja att till exempel stoppa en process helt utan att påverka övriga pågående ytbehandlingar, eller att använda olika hastigheter för olika sorters ytbehandlingsjobb när som helst i systemet. Ett komplett conveyor system från OCS maximerar därmed effektiviteten samtidigt som det använder cirka 30 procent mindre golvyta i jämförelse med ett traditionellt transportsystem.

Lean, clean & green produktion

OCS conveyor system bidrar även till att din verksamhet blir mer lean, clean & green. Ett kedjefritt system innebär att du slipper olja och smuts som annars kan falla ner från kedjorna vilket säkerställer ett rent och snyggt ytbehandlingsresultat. Med OCS 500 systemet kan du ange unika recept för varje produktkategori och på så sett minska både energianvändning och kemiskt avfall genom att stänga av drivvagnarna när de inte används. Ett komplett OCS system minskar dessutom det ekologiska fotavtrycket med upp till 30 procent.

OCS Conveyor System – smartare system med snabbare process

Den smarta styrningen ger operativ insikt till skillnad från vad de mer traditionella metoderna kan erbjuda. Du kan till exempel skynda på efterbehandling genom att låta flera produktkategorier målas på ett enda system. Efter att användaren har skrivit in det specifika receptet kan systemet även spåra enskilda komponenter. Detta resulterar i en snabb och optimerad process, och systemet säkerställer kvalitet genom att granska anslutna miljöförhållanden.

Alla systemets moduler och komponenter monteras i förväg och levereras i kompletta delar. Det innebär att installationstiden halveras i jämförelse med ett traditionellt system. Allt för att få igång din verksamhet så snabbt som möjligt.

Modern industriell produktion ska vara effektiv, ren och tyst med en jämn och mjuk transport. OCS patenterade lösning för conveyor system – baserad på friktion istället för kedja – är utrymmeseffektiv, ger korta genomloppstider och möjliggör en flexibilitet som gör det helt unikt på marknaden.