Vi hör av oss inom 24 timmar. ×
Alla artiklar

När jag är i behov av ett nytt conveyorsystem – vad ska jag inkludera i en bra förstudie?

Det första steget i alla framgångsrika projekt är att skapa en tydlig plan genom att skriva en bra förstudie. Ju mer informativ den är, desto större är chansen att dina förväntningar uppfylls och att leverantören kan tillgodose dina behov. Här är en lista med tio saker att inkludera när du vill installera ett nytt conveyorsystem.

  1. Lastvikten på de delar som systemet ska förflytta.
  2. Måtten på de delar som systemet ska förflytta.
  3. Storleken på golvområdet där systemet ska installeras.
  4. Höjden på byggnaden där systemet ska installeras. Om taket är tillräckligt högt finns det en möjlighet att bygga systemet på två eller till och med tre nivåer och därmed utnyttja utrymmet på ett effektivt sätt.
  5. Golvmaterialet och golvets lastkapacitet där systemet ska installeras.
  6. Önskad takt tid, vilket innebär tiden då produktionen börjar tills tidpunkten då produktionen är klar.
  7. Huruvida systemet ska vara helt automatiserat eller om det också bör finnas områden med manuella sträckor.
  8. När du är i behov av buffertsektioner bör du inkludera dess storlek. Se exempel på ett OCS-buffertsystem.
  9. En CAD-ritning, eller teknisk ritning, över byggnaden där systemet ska installeras.
  10. En skiss över hur du vill att conveyorsystemet ska se ut enligt dig. Det här är absolut inte nödvändigt men väldigt användbart för att kunna komma så nära dina förväntningar som möjligt.