Vi hör av oss inom 24 timmar. Kontakta oss ×

CASE: NORD Drivsystem

Effektiv och säker målerilinje för elmotorer

Ytbehandlingsindustrin kännetecknas av en komplex process med många olika steg. Oavsett om det gäller våtmålning, lackering eller elektroforetisk avsättning, om det är metaller, plaster eller andra material som behandlas, är renhet och säkerhet av största betydelse för samtliga aktörer i branschen.

När NORD Drivsystem moderniserade sin målerianläggning med den senaste tekniken för målning av sina elmotorer, valde man att samarbeta med Heimer och OCS Ovehead Conveyor System. Man hade sedan tidigare en äldre lösning med kedjeconveyor. Till den nya avdelningen önskade man rena och utrymmeseffektiva hängande conveyors.

NORD Drivsystem – som är en av världens ledande tillverkare av drivteknik för mekaniska och elektroniska lösningar – beställde en förprojektering med noggrant specificerade krav. Tillsammans med Heimer, vilka erbjuder system för allt inom målning, utvecklade vi en lösning utifrån kraven på antalet stationer med sprutboxar samt buffert- och lastbehov.

Finishing Paint System - OCS Hang conveyor

Viktiga parametrar vi hade att ta hänsyn till var att motorerna skulle kunna gå fram och tillbaka för att målas flera gånger samt sekventiell transport till lagret. Från lagret skulle motorerna sedan gå till sex packstationer för packning och sedan vidare leverans till kund.

Lösningen blev ett system med OCS 500 hängconveyor med pålastningsstationer vilka förser en automatisk buffert med produkter innan måleristationen. Efter måleristationen transporteras motorerna till ett lagringsområde, där lossas de olika delarna automatiskt av med staplingskran in till lagringsutrymmet. Från lagringsutrymmet skickas delarna ut via OCS hängtransportörsystem till förpackningsområden i begärd leveranssekvens.

Idag har NORD Drivsystem en ren, tyst och ergonomisk målningsanläggning med väldigt mjuk gång, där man har möjlighet att måla alla kulörer med de flesta målningsprogrammen. Vidare möjliggör anläggningens process och teknik snabb leverans om något behöver prioriteras.

Fördelar

  • Ett oljefritt, rent och tyst system
  • Ergonomiskt och utrymmeseffektivt
  • Säkert enligt ATEX-direktivet
  • Kan köras fram och tillbaka i olika hastigheter
  • Sekventiellt styrd beroende på behov